zmiana terminu WZC SMK Cat Club Wrocław

Szanowni Państwo,

W związku z zaostrzającą się sytuacją pandemiczną i obowiązującym Rozporządzeniem MZ o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego z dnia 27.02.2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV2 (Dz. U. 2020 r., poz. 325), o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn. Dz.U. z 2019, poz. 1239), na podstawie §27 ust. 1 lit. a) Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Kotów Cat Club Wrocław  podjął uchwałę o odwołaniu wyznaczonego na dzień 30 marca 2021 Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków SMK Cat Club Wrocław.

Uchwałą nr 2/2021 Zarząd SMK Cat Club Wrocław wskazał nowy termin Walnego Zebrania na 30 czerwca 2021.