Zagraniczne wystawy kotów! CCW Przypomina

UWAGA!

Zarząd SMK CCW przypomina wszystkim zainteresowanym, którzy wybierają się na zagraniczne wystawy kotów:

Regulamin Wystawowy FIFe 01.01.2011
1.13 Wystawy zagraniczne.
Wystawcy, którzy chcą pokazać koty na wystawach zagranicznych, muszą wysłać swoje zgłoszenia najpierw do Sekretariatu swojego macierzystego klubu w celu potwierdzenia daty urodzin i kwalifikacji danego kota. Upoważniona do takiej kontroli osoba potwierdza poprzez przybicie klubowej pieczęci dane zgłoszenie lub potwierdza je drogą elektroniczną przed wysłaniem do organizatora wystawy. Zgłoszenia wysłane z pominięciem potwierdzenia przez macierzysty klub będą odrzucone.

Wynika z tego, że:
1. członek danego klubu wysyła najpierw zgłoszenie kota na wystawę zagraniczną do macierzystego stowarzyszenia czyli w tym przypadku do CCW.
2. uprawniona osoba w stowarzyszeniu potwierdza zgłoszenie i wysyła je do FPL.
3. uprawniona osoba z FPL wysyła potwierdzone zgłoszenie do stowarzyszenia lub federacji za granicą organizującego wystawę.

Postępowanie to może odbywa się za pomocą mailingu.

Uwaga: Szanowni Państwo proszę nie wysyłać takich zgłoszeń w ostatnim dniu przyjmowania na daną wystawę, musi to być MINIMUM tydzień przed zakończeniem przyjmowania zgłoszeń. W dalszym ciągu monitorowanie przyjęcia naszego kota na daną wystawę leży w naszym interesie.

Powyższy przepis nie dotyczy, kiedy funkcjonuje tryb zgłaszania na wystawy zagraniczne w postaci ONLINE. Wtedy CCW/FPL potwierdza listę zbiorczą po zamknięciu zgłoszeń.