Tytuły wystawowe kotów rasowych wg FIFe

CH Champion  Tytuł Champion
Kot musi uzyskać trzy certyfikaty
CAC od trzech różnych sędziów na międzynarodowych lub krajowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać wszystkie trzy certyfikaty CAC.
Aby otrzymać certyfikat CAC kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.
PR Premior (kastraty) Tytuł Premior
Kot musi uzyskać trzy certyfikaty
CAP od trzech różnych sędziów na  międzynarodowych lub krajowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać wszystkie trzy certyfikaty CAP.
Aby otrzymać certyfikat CAP kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.
IC International Champion  Tytuł International Champion
Kot musi zdobyć trzy certyfikaty
CACIB od trzech różnych sędziów w dwóch różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie dwa certyfikaty CACIB.
Po zdobyciu dwóch certyfikatów CACIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć trzeci certyfikat CACIB w innym kraju. Aby otrzymać certyfikat CACIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.
IP International Premior (kastraty)  Tytuł International Premior.
Kot musi zdobyć trzy certyfikaty
CAPIB od trzech różnych sędziów w dwóch różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie dwa certyfikaty CAPIB.
Po zdobyciu dwóch certyfikatów CAPIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć trzeci certyfikat CAPIB w innym kraju. Aby otrzymać certyfikat CAPIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.
GIC Grand International Champion  Grand International Champion.
Kot musi zdobyć sześć certyfikatów
CAGCIB od trzech różnych sędziów w trzech różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie cztery certyfikaty CAGCIB.
Po zdobyciu czterech certyfikatów CAGCIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć piąty i szósty certyfikat CAGCIB w dwóch różnych krajach.
Aby otrzymać certyfikat CAGCIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

Od 2007 r. dopuszczone są również nowe zasady zdobycia tytułu GIC
Grand International Champion

  • kot musi zdobyć osiem certyfikatów CAGCIB od 4 różnych sedziów w 2 różnych krajach podczas międzynarodowych wystaw organizowanych pod patronatem FIFe.

W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie siedem certyfikatów CAGCIB. Po zdobyciu siedmiu certyfikatów CAGCIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć ósmy certyfikat CAGCIB w innym kraju.
Aby otrzymać certyfikat CAGCIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

GIP Grand International Premior kastraty Grand International Premior
Kot musi zdobyć sześć certyfikatów
CAGPIB od trzech różnych sędziów w trzech różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie cztery certyfikaty CAGPIB.
Po zdobyciu czterech certyfikatów CAGPIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć piąty i szósty certyfikat CAGPIB w dwóch różnych krajach.
Aby otrzymać certyfikat CAGPIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.
Od 2007 r.
dopuszczone są również nowe zasady zdobycia tytułu GIP
Grand International Premior

  • kot musi zdobyć osiem certyfikatów CAGPIB od 4 różnych sedziów w 2 różnych krajach podczas międzynarodowych wystaw organizowanych pod patronatem FIFe.

W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie siedem certyfikatów CAGCIB. Po zdobyciu siedmiu certyfikatów CAGCIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć ósmy certyfikat CAGCIB w innym kraju.
Aby otrzymać certyfikat CAGPIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

SC Supreme Champion Tytuł Supreme Champion – dawniej EC Europa Champion. Od 01.01.2009r przemianowano tytuł Europejski Champion (EC) na tytuł Supreme Champion (SC).
Będą przyznawane odpowiednio certyfikaty CACS
.
Koty, które uzyskają tytuł EC Europa Champion do końca roku 2008, będą miały tytuł niezmieniony, natomiast te, które zakończą zbieranie certyfikatów na tytuł po 01.01.2009r, będą automatycznie miały nadany tytuł
SC Supreme Champion.
Kot musi zdobyć dziewięć certyfikatów
CACS od trzech różnych sędziów w trzech różnych krajach na wystawach międzynarodowych organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie siedem certyfikatów CACS
Po zdobyciu siedmiu certyfikatów CACS w tym samym kraju, kot musi zdobyć ósmy i dziewiąty certyfikat CACS w dwóch różnych krajach.
Aby otrzymać certyfikat CACS kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.
Od 2007 r.
dopuszczone są również nowe zasady zdobycia tytułu SCSupreme Champion

  • kot musi zdobyć jedenaście certyfikatów CACS od 6 różnych sedziów w 2 różnych krajach podczas międzynarodowych wystaw organizowanych pod patronatem FIFe.

W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie dziesięć certyfikatów CACS. Po zdobyciu dziesięciu certyfikatów CACS w tym samym kraju, kot musi zdobyć jedenasty certyfikat CACS w innym kraju.
Aby otrzymać certyfikat CACS kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

SP Supreme Premior (kastraty) Tytuł Supreme Premior dawniej EP Europa Premior.  Od 01.01.2009r przemianowano tytuł Europejski Premior(EP) na tytuł Supreme Premior (SP).
Będą przyznawane odpowiednio certyfikaty CAPS
.
Koty, które uzyskają tytuł EP Europa Premior do końca roku 2008, będą miały tytuł niezmieniony, natomiast te, które zakończą zbieranie certyfikatów na tytuł po 01.01.2009r, będą automatycznie miały nadany tytuł SP
Supreme Premior.
Kot musi zdobyć dziewięć certyfikatów
CAPS od trzech różnych sędziów w  trzech różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie siedem certyfikatów CAPS
. Po zdobyciu siedmiu certyfikatów CAPS w tym samym kraju, kot musi zdobyć ósmy i dziewiąty certyfikat CAPS w w dwóch różnych krajach.
Aby otrzymać certyfikat CAPS kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.
Od 2007 r.
dopuszczone są również nowe zasady zdobycia tytułu SPSupreme Premior

  • kot musi zdobyć jedenaście certyfikatów CAPS od 6 różnych sedziów w 2 różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.

W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie dziesięć certyfikatów CAPS. Po zdobyciu dziesięciu certyfikatów CAPS w tym samym kraju, kot musi zdobyć jedenasty certyfikat CAPS w innym kraju.
Aby otrzymać certyfikat CAPS kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

JW JUNIOR WINNER Kot musi zdobyć 5 x tytuł BIS w okresie pomiędzy4 – 10 miesiącem życia w klasach wystawowych 11 i 12 – “JW” to tytuł dożywotni i umieszczony po pełnym imieniu kota.
WW WORLD WINNER  BIS na Wystawie Światowej – to tytuł dożywotni i umiejscowiony wraz rokiem zdobycia “WW” przed pełnym imieniem i wszelkimi innymi tytułami kota.
SW SCANDINAVIAN WINNER  BIS na skandynawskim odpowiedniku Wystawy Światowej – “SW” to tytuł dożywotni i umieszczony przed imieniem i wszelkimi innymi tytułami kota.
DSM Distinguished Show Merit  O ten tytuł ubiegać się mogą koty dorosłe w pełni uznanych ras włącznie z kastratami i koty domowe uczestniczące w wystawach międzynarodowych FIFe klasy wystawowe 1-10 oraz 14.  By uzyskać tytuł DSM kot musi minimum 10 razy uzyskać tytułBIS lub BOS. Najkrótszy okres czasu między pierwszym a dziesiątym BIS/BOS wynosi dwa lata i jeden dzień.  Ten okres ma uniemożliwić kotu zbyt szybkie zdobycie tytułu DSM Distinguished Show Merit.
DSM
” to tytuł dożywotni i umieszczony po pełnym imieniu kota.
DVM Distinguished Variety Merit  O ten tytuł ubiegać się mogą koty w pełni uznanych ras włącznie z kastratami oraz koty wstępnie uznanych ras uczestniczące w wystawach krajowych i międzynarodowych FIFe.
By uzyskać tytuł DVM kot musi minimum 10 razy
uzyskać tytuł BIV
(klasy wystawowe 1-12) Najkrótszy okres czasu między pierwszym a dziesiątym BIV wynosi dwa lata i jeden dzień.
Ten okres ma uniemożliwić kotu zbyt szybkie zdobycie tytułu DVM
Distinguished Variety Merit. DVM” to tytuł dożywotni i umieszczony po pełnym imieniu kota. Liczą się oceny uzyskane od 1.01.2008 roku.
DM DISTNGUISHED MERIT  Zdobycie tytułu Distinguished Merit (DM) jest uwarunkowane urodzeniem przez kotkę przynajmniej 5 kotów, które zdobyły tytuły International Champion/International Premior.
W przypadku kocura – spłodzeniem przynajmniej 10 kotów, które zdobyły tytuły International Champion/International Premior. Ważne są wyłącznie tytuły zarejestrowane przez FIFe. “DM” to tytuł dożywotni i umieszczony po pełnym imieniu kota.
NW NATIONAL WINNER  Tytuł wprowadzony od 01.01.2011
W każdym kraju członkowskim FIFe członek FIFe może zdecydować, na jakich zasadach przyznaje się ten tytuł
.
Należy spełnić następujące warunki:

  • Członek FIFe może nadać tytuł maksymalnie 15 kotom w danym roku  kalendarzowym; koty mogą uzyskać tylko jeden tytuł NW w danym   roku kalendarzowym.
  • Koty takie muszą mieć za sobą rywalizację na wystawach w danym   roku kalendarzowym w klasach 1-12 lub 14; Członek FIFe może zdecydować, na jakiej minimalnej ilości wystaw koty takie muszą być pokazane.
  • Rywalizacja o tytuł NW może opierać się jedynie na rezultatach z   wystaw organizowanych przez Członka FIFe przyznającego tytuł.
  • Członkowie FIFe mogą przyznawać tytuł NW jedynie kotom ras w   pełni  uznanych, zarejestrowanych w ich własnych Księgach   Rodowodowych (jak również kotom domowym), i które należą do ich członków indywidualnych.
  • Zwycięskie koty będą miały swój tytuł NW zarejestrowany w taki sam sposób, w jaki rejestruje się inne oficjalne tytuły FIFe. tzn. tytuł NWumiejscowiony będzie przed pełnym imieniem kota i wszelkimi innymi tytułami kota.
  • Imiona kotów z tytułem National Winner muszą być opublikowane.