Oceny wystawowe kotów oraz certyfikaty na tytuły wg FIFe

EX1 najlepszy kot w danej grupie kolorystycznej i klasie wystawowej
(możliwy certyfikat)
CAC certyfikat na Tytuł Champion
CAP certyfikat na Tytuł Premior (kastraty)
CACIB certyfikat na Tytuł International Champion
CAPIB certyfikat na Tytuł International Premior (kastraty)
CAGCIB certyfikat na Tytuł Grand International Champion
CAGPIB certyfikat na Tytuł Grand International Premior (kastraty)
CACS certyfikat na Tytuł Supreme Champion
CAPS certyfikat na Tytuł Supreme Premior (kastraty)
HP ocena honorowa (Honorary Prize), uzyskiwana po skończeniu tytułu Supreme Champion lub Supreme Premior.
Koty w tych klasach wystawowych 01 SC / EC i 02 SP / EP nie są już klasyfikowane, otrzymują za udział w wystawie wyróżnienieHP (Honorary Prize).  Mogą one otrzymywać wyróżnienie BIV i mogą być nominowane do panelu BIS wystawy.
BIVBest in Variety to wyróżnienie wystawowe.
N
ajlepszy kot w danej grupie kolorystycznej.
W porównaniu do wyróżnienia Best in Variety uczestniczą wszystkie koty danej grupy kolorystycznej, niezależnie od ich wieku lub płci, pod warunkiem, że porównywane są co najmniej 3 koty w danej grupie kolorystycznej.  Tytuł BIV może być przyznawany z podziałem na klasy wystawowe (dorosłe, młodzież, kocięta) lub też dla całej grupy kolorystycznej – BIV Total.
W przypadku większej ilości rywalizujących kotów można przyznać maksymalnie 3 tytuły BIV
:  osobno dla kociąt 47 miesięcy, junior 7-10 miesięcy i kotów dorosłych.
Kastraty i kastratki powyżej 10. miesiąca, nie mogą być łączone z innymi kotami i walczą one osobno o tytuł BIV Neuter
.
Każdy kot otrzymujący BIV
musi uzyskać przynajmniej 95 punktów wg standardu swojej rasy.
Sędzia ma wolny wybór, aby zrezygnować z przeprowadzenia BIV, jeśli wystawiane koty nie są w odpowiednio dobrej kondycji, jednakże nie można odmówić przeprowadzenia BIV, jeśli kot uzyskał w ocenie konieczne 95 punktów.
Wstępnie uznane rasy przez FIFe. Wystawiane koty należące do wstepnie uznanej rasy otrzymują kwalifikacje i są klasyfikowane, ale nie mogą uczestniczyć w wyższej klasie wystawowej niż 7 lub 8, nie mogą otrzymać certyfikatu wyższego niż CACIB lub CAPIB.
Wystawiany kot wstępnie uznanej rasy po otrzymaniu ostatniego certyfikatu w klasie 7 lub 8 może być wystawiany tylko poza konkurencją.
Wystawiane koty, które należą do wstępnie uznanej rasy mogą konkurować z kotami uznanych ras i otrzymać BIV, ale nie mogą być nominowane do finału wystawy NOM BIS.
Finał Wystawy – wybór Best in Show
W różnych krajach i różnych klubach system wyboru Best in Show, może się nieznacznie różnić. Przepisy FIFe dotyczą tylko wyboru Best in Show.
Pozostałe tytuły i sposób prowadzenia Best in Show zależą od organizatorów wystawy.
NOM Best in Shownominacja do Best in Show wystawy.
Sędziowie wybierają najlepszego kota z danej Kategorii.
NFO to II Kategoria
, do której zaliczamy między innymi MCO, SIB, RAG, SBI, ACL, ACS, TUA i TUV. NOM BIS jest wybierany spośród tych właśnie ras ocenianych u danego sędziego.
Sędzia może nominować po jednym: dorosłym kocurze, dorosłej kotce, kastrowanym kocurze, kastrowanej kotce, młodzieży i kociaku oraz kocurze i kotce w klasie weteranów.
W przypadku kotów domowych po jednym : kocurze krótkowłosym, kotce krótkowłosej, kocurze długowłosym i kotce długowłosej.
Każdy kot nominowany przez sędziego do Best in Show wystawy, musi uzyskać przynajmniej
97 punktów wg standardu swojej rasy.
BISBest In Show – wybór najlepszych kotów wg klas wystawowych w każdej z 4 Kategorii.
W finale wystawy, spośród nominowanych NOM BIS
kotów w danej Kategorii, wybierane są najlepsze koty :

 • dorosły kocur Adult Male i dorosła kotka Adult FemaleBIS Adult /BOS Adult
 • kastrat Neuter Male i kastratka Neuter FemaleBIS Neuter / BOSNeuter
 • najlepszy w klasie młodzieży – BIS Junior
 • najlepsze kocię w klasie kociąt – BIS Kitten
 • klasa weteranów kocur i kotka – BIS Veteran / BOS Veteran.


W panelu Best In Show oceniane są również mioty kociąt
, nominowane przez sędziów w poszczególnych kategoriach wystawowych.
Zwycięski miot w danej Kategorii otrzymuje
tytuł BIS Litter

W przypadku NFO kot w swojej klasie wystawowej ( Adult, Neuter, Junior, Kitten, Veteran ) “pokonuje” wszystkie nominowane koty pozostałych ras wII Kategorii oraz konkurujące z nim NFO.
W klasie kotów dorosłych:

 • kocur Adult Male i kotka Adult Female porównywane są przy wyborzeBIS Adult

W ocenianej osobno klasie kastratów:

 • kastrat Neuter Male i kastratka Neuter Female porównywane są przy wyborze BIS Neuter.

W ocenianej osobno klasie weteranów:

 • kocur Veteran Male i kotka Veteran Female porównywane są przy wyborze BIS Veteran

Przegrywający kot przeciwnej płci otrzymuje tytuł BOS Best Opposite Sex

BOSBest Opposite Sex – najlepszy kot w Best In Show pod kątem płci w danej Kategorii ( kot dorosły Adult, kastrat Neuter lub Veteran ).
W przypadku NFO kocur lub kastrat oraz kotka lub kastratka “pokonują” wszystkie nominowane koty innych ras w II Kategorii i konkurujące z nimi pozostałe NFO Koty norweskie leśne.
Tylko dorosły kot z tytułem BIS Adult zostaje zwycięzcą swojej Kategorii wystawowej i bierze udział w wyborze BOB Best Of Best – nie dotyczy to kastratów, młodzieży, kociąt i weteranów.
Ten rodzaj panelu Best In Show jest najbardziej popularny na europejskich wystawach.
W niektórych krajach np. w Polsce 🙂, czasami stosuje się drugi rodzajpanelu Best In Show wystawy  z wyborem najlepszego kota w danej Kategorii z tytułem BIC Best In Category
BICBest In Category – najlepszy kot w Kategorii w porównaniu wszystkich kotów z tytułem BIS, w tym przypadku dotyczy to kotów dorosłych, kastratów, młodzieży, kociąt i weteranów. Zwycięzca Kategorii i zdobywca tytułu BIC jest nominowany do wyboru najlepszego kota wystawy BOB Best Of Best, a pozostałe koty pozostają z zaszczytnymi tytułami BIS.
BOBBest Of Best – najlepszy z najlepszych.
Wyboru zwycięzców wystawy dokonują międzynarodowi sędziowie wszystkich ras.
W zależności od decyzji organizatorów wystawy, wybierane mogą być 4 miejsca Best Of Best BOB 1, BOB 2, BOB 3 i BOB 4, poprzez porównanie dorosłych kotów z tytułem BIS Adult – zwycięzców każdej z czterech Kategorii .
W przypadku panelu Best In Show z wyborem BIC Best In Category , spotyka się dwie opcje zależne od decyzji organizatorów:

 • wskazywany jest tylko BOB 1 Best Of Best ,poprzez porównanie czterech zwycięzców Kategorii z tytułem BIC, pozostałe trzy koty pozostają z zaszczytnymi tytułami Best In Category BIC.
 • wybierane 4 miejsca Best Of Best: BOB 1, BOB 2, BOB 3 i BOB 4,poprzez porównanie czterech zwycięzców Kategorii z tytułem BIC
Breed Best In Show oddzielnny panel Best in Show dla jednej rasy w kategoriach II lub III od 01.01.2012.
Organizator wystawy może zorganizować osobny panel Best in Show
dla rasy “Breed BIS przy spełnieniu następujących warunków:

 • na wystawie znajduje się co najmniej 50 kotów w rywalizacji danej rasy (opisanej kodem EMS) w kategorii II lub III
 • inne rasy danej kategorii muszą liczyć w sumie również co najmniej 50 kotów
 • rasy, które mają swój “Breed BIS” nie rywalizują już w Best in Showswojej kategorii
 • tytuły Best in Show uzyskane w wyniku wygranej “Breed BIS” mają pełną wartość jako tytuły FIFe potrzebne do tytułów DSM czy JW.
 • Nie ma obowiązku przeprowadzania Breed BIS“, ani nie można go automatycznie oczekiwać; zależy to od decyzji organizatora.
Zatwierdzanie tytułów wystawowych FIFe.
Certyfikaty uznane za kwalifikujące do tytułów Champion, Premior, International Champion, International Premior, Grand International Champion, Grand International Premior, Supreme Champion i Supreme Premior stają się ważne dopiero po zatwierdzeniu przez Federację Krajową lub Krajowy Klub, do którego należy dany wystawca.
W celu uzyskania tytułu, właściciel musi zawiadomić o tym Sekretariat Federacji Krajowej w ciągu miesiąca od uzyskania ostatniego certyfikatu uprawniającego do danego tytułu.
Certyfikaty i tytuły, które nie zostały uzyskane zgodnie z zasadami obowiązującymi w FIFe, nie będą uznawane.

Wszystkie certyfikaty na dany tytuł muszą być uzyskane w tej samej   odmianie kolorystycznej (kod EMS) / grupie kolorystycznej.
Jeśli zmiana kodu
EMS skutkuje zmianą odmiany kolorystycznej grupy
kolorystycznej, wówczas:

 • już uzyskane tytuły muszą być zawsze zachowane (dla uznanych odmian)
 • wszystkie certyfikaty na następny tytuł muszą być uzyskane w nowej odmianie / grupie koloystycznej.
Przejście kota do wyższej klasy wystawowej
Z chwilą, gdy kot uzyska odpowiednią liczbę certyfikatów na dany tytuł, wystawca ma obowiązek wystawiać tego kota w odpowiednio wyższej klasie wystawowej.
Kot, który uzyskał maksymalną ilość certyfikatów na dany tytuł w jednym kraju, nie może wystąpić w tej samej klasie w tym samym kraju po raz kolejny. Dopóki wystawca nie spełni wszystkich wymagań koniecznych do uzyskania tytułu, kot może być pokazany jedynie w klasie poza konkurencją w tym samym kraju.
Koty na wystawach FIFe oceniane są w podziale na kategorie:
Kategoria I: EXO, PER, RAG, SBI, TUV
Kategoria II: ACL, ACS, MCO, NEM, NFO, SIB, TUA
Kategoria III: BEN, BML, BSH (BRI), BLH, BUR, CHA, CYM, EUR, KBL, KBS, KOR, MAN, MAU, OCI, SIN, SNO, SOK
Kategoria IV: ABY, BAL, CRX, DRX, DSP, GRX, JBT, OLH, OSH, PEB, RUS, SIA, SOM, SPH, SYL, SYS
Kategoria V:
Koty domowe
Na wystawach FIFe sędziowie oceniają kota zgodnie ze standardem rasy.  Standard określa “idealnego” kota danej rasy. Opisuje on dokładnie budowę anatomiczną, typowe cechy rasy, rodzaj i długość futra, a także jego kolory w obrębie danej rasy.
Kot może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Sędziowie mogą wystawić kotom następujące kwalifikacje – oceny:

 • doskonałą – excellent (EX / V) – min. 88 pkt.z certyfikatem
 • bardzo dobrą – very good (SG / VG) – min. 76 pkt. – bez certyfikatu
 • dobrą – good (G) – min. 61 pkt. – bez certyfikatu
Klasyfikacja: lokaty EX 1, EX 2, EX 3, EX 4 przyznawane są dla pierwszych czterech kotów ocenianych przez jednego sędziego w tej samej klasie wystawowej. W przypadku większej ilości kotów w tej samej klasie wystawowej, kolejne koty otrzymują ocenę EX bez określenia zajętej lokaty.
Certyfikaty mogą być przyznane tylko najlepszym kotom w danej klasie wystawowej i są one niezbędne do uzyskania tytułów wystawowych wg FIFe. Certyfikat do tytułu przyznawany jest przez sędziego na podstawie podsumowania punktów wg standardu danej rasy.
Otrzymanie oceny excellent EX 1/ V 1, nie gwarantuje uzyskanie certyfikatu przez kota. Jeżeli sędzia uzna, że oceniany kot nie uzyskał wystarczającej ilości punktów wg standardu rasy na certyfikat (mimo braku konkurencji w swojej klasie, kolorze, płci), to może wystawić ocenę doskonałą Ex %.
Jest to ocena doskonała bez certyfikatu do tytułu. Powody wstrzymania certyfikatu muszą być wymienione w raporcie sędziowskim
.
Kot nie może otrzymać certyfikatu jeśli nie został sklasyfikowany jakoexcellent EX 1/ V 1 i nie uzyskał minimalnej ilości punktów w swojej klasiewystawowej:

 • 93 punkty w klasach otwartej lub kastratów CAC / CAP
 • 95 punktów w klasach Champion / Premior CACIB / CAPIB
 • 96 punktów w klasach International Champion / InternationalPremior CAGCIB / CAGPIB
 • 97 punktów w klasach Grand International Champion / Grand International Premior CACS / CAPS
Kocury i kotki oceniane są oddzielnie.
Kastraty i kastratki nie są porównywane z pozostałymi kotami.
Młodzież (
7-10 miesięcy) i kocięta (47 miesięcy) otrzymują tylko oceny EXz odpowiednią lokatą, ale nie mogą otrzymać certyfikatu.
Mioty kociąt (4 – 10 miesięcy) oceniane są w poszczególnych kategoriach wystawowych. Do oceny wymagane są minimum 3 koty z jednego miotu
( może być ich więcej )
Mioty otrzymują oceny w postaci zajętej lokaty 1, 2, 3, 4, 5… itd.
Najlepszy miot może być nominowany do Best in Show
wystawy.
Kotom ras nie uznanych i kotom domowym przyznawane są oceny w postaci lokaty 1, 2, 3, 4 itd.
Koty domowe mogą być nominowane do Best in Show
zgodnie z kategoriąHCS lub HCL.
Koty o nieuznanych odmianach barwnych
otrzymują oceny i klasyfikację, ale nie mogą otrzymać certyfikatów i nie mogą być nominowane do Best in Show. Koty ras nieuznanych nie mogą otrzymać nominacji do Best in Show.