Procedura obiegu dokumentów SMK Cat Club Wrocław

  1. Dokumenty należy czytelnie wypełnić, wydrukować, a dokumenty wymagające podpisu własnoręcznie podpisać. Nie przyjmujemy zdjęć dokumentów !
  2. Dokumenty wysyłamy do CCW pocztą poleconą na adres do korespondencji.
  3. Wszystkie dokumenty przychodzące do Klubu wysyłamy do BR FPL w każdy DRUGI i CZWARTY poniedziałek miesiąca, o ile nie jest to dzień świąteczny. W przesyłce do BR FPL znajdują się poprawnie wypełnione dokumenty dostarczone do Klubu do piątku poprzedzającego wysyłkę dokumentów.
  4. Do przesyłki z dokumentami zawsze należy dołączyć kopię potwierdzenia wykonania przelewu na konto klubowe za zamówione dokumenty. W przypadku braku potwierdzenia, dokumentacja będzie wstrzymana do momentu otrzymania takiego potwierdzenia.
  5. Zrealizowane dokumenty przysłane do Klubu z BR FPL rozsyłane są do członków CCW  w ciągu 3 dni roboczych od momentu ich otrzymania. Członkowie otrzymują dokumenty pocztą poleconą.
  6. Wszystkie dokumenty należy wypełniać starannie, a za konsekwencje wynikające z błędnego lub nieczytelnego ich przygotowania odpowiada osoba składająca dany wniosek.