Opłaty

poniższe opłaty obowiązują dla dokumentów wysłanych do CCW od 01 stycznia 2009

POCZTĘ OD CZŁONKÓW PRZYJMUJEMY

  1. na adres do korespondencji patrz dział kontakt
  2. listem poleconym PR (bez potwierdzenia odbioru – dotyczy nostryfikacji, korekt, tytuły GIC/GIP, SC/SP, JW, DSM, DVM)
  3. pocztą elektroniczną (dotyczy zgłoszeń miotów, rejestracji kotów z rodowodem FPL, tytuły CH/PR, IC/IP, dokumentów zapisu do klubu )

Przypominamy, że wraz z wysyłaniem dokumentacji do realizacji należy załączyć dowód wpłaty składki . Wymagany dokument tylko za pierwszym składaniem dokumentów w danym roku kalendarzowym.

Właściciel konta: SMK CCW
Ul. Nasypowa 5
55-080 Sadków
gm. Kąty Wrocławskie
Nasze Konto: BGŻ SA – 77 2030 0045 1110 0000 0340 0800
NIP: 8942838291
REGON: 020104304

OPŁATY

patrz dział
DOKUMENTY
Wpisowe do klubu wymagana “Deklaracja członkowska” oraz “Zgłoszenie danych osobowych” 40 PLN/za osobę
Składka członkowska (rok)
– pierwsza osoba
100 PLN/za osobę
Składka członkowska (rok)
– druga i kolejne osoby z tej samej rodziny zamieszkałe pod tym samym adresem co pierwsza osoba
50 PLN/za osobę
Rejestracja kota w klubie 20 PLN/za kota
Rodowód 5 pokoleń 40 PLN/szt.
Rodowód z miotu nadprogramowego 200 PLN/szt.
Duplikat rodowodu 40 PLN/szt.
Poprawka w rodowodzie z winy hodowcy wymagany dokument “wniosek o korektę danych kota” 40 PLN/szt.
Dyplom wymagane ksera ocen i dyplomów + “wniosek o zatwierdzenie tytułu” 30 PLN/szt.
Karta krycia bezpłatnie
Karta miotu bezpłatnie
Transfer wymagany dokument “wniosek o transfer” 80 PLN/szt.
Nostryfikacja wymagany dokument “wniosek o nostryfikację” 80 PLN/szt.
Przydomek hodowlany wymagany dokument “wniosek o zatwierdzenie przydomka” 200 PLN
Wizytówka hodowli na stronie CCW na życzenie hodowcy bezpłatnie

Rozety – cennik

CH/PR 25,00 zł
IC/IP 25,00 zł
GIC/GIP 30,00 zł
SC/SP 40,00 zł
JW 40,00 zł
DSM 50,00 zł
DM 50,00 zł
UWAGA – w przypadku prośby o przesłanie rozety na adres domowy do ceny kokardy należy doliczyć 10 zł.
Do tytułów EC/EP, JW, DSM, DM zdobytych po 1.11.2007 rozety są dołączane nieodpłatnie.