Przystąpienie do SMK Cat Club Wrocław

Jeśli zdecydujesz się przystąpić do naszego Klubu przygotuj następujące dokumenty, które znajdziesz na naszej stronie w dziale DOKUMENTY:

  1. Wypełnioną i własnoręcznie podpisaną deklarację członkowską SMK CCW;
  2. Wypełnione i własnoręcznie podpisane zgłoszenie danych osobowych;
  3. Jeśli zmieniasz klub w obrębie Felis Polonia – dodatkowo – zaświadczenie o zmianie klubu o rozliczeniu się ze składek i opłat za dokumenty;
  4. Oryginały rodowodów spoza FPL + kopię każdego z nich; w przypadku rodowodów wystawionych przez FPL – tylko ich kserokopie dwustronne;
  5. Do rodowodów dołącz wnioski o nostryfikację (jeśli rodowody nie zostały wystawione przez FPL) + ksero transferu ( nie dotyczy kotów spoza FIFe);
  6. Do rodowodów kocurów należy dołączyć zaświadczenie lekarza weterynarii o tym, że oba jego jądra prawidłowo zstąpiły do worka mosznowego. (Podstawa: Regulamin hodowlany FIFe – 2.2);
  7. Wpłać składkę członkowską i pozostałe opłaty zgodnie z cennikiem w dziale OPŁATY, a kopię potwierdzenia dokonania przelewu dołącz do dokumentów;
  8. Wszystkie dokumenty włóż do koperty i wyślij listem poleconym na adres do korespondencji:

SMK CAT CLUB WROCŁAW
ULNASYPOWA 5

55-080 SADKÓW

UWAGA: Przyjęcie chętnej osoby w poczet członków klubu SMK Cat Club Wrocław odbywa się z dniem dostarczenia podpisanej deklaracji na adres korespondencyjny CCW oraz opłaceniu należnej składki członkowskiej i pozostałych wymaganych opłat. W ciągu 14 dni roboczych, po spełnieniu w/w warunków, nowy członek naszego Klubu otrzymuje e-mail potwierdzający fakt przyjęcia do klubu.

W każdej chwili jeśli masz pytania możesz zadzwonić pod numer 794 31 99 31 w godzinach 18.30 – 20.30.