Dokumenty

 • Statut SMK CCW (2012) [.pdf]
 • Regulamin Hodowlany CCW [.pdf]
 • Regulamin dla stewardów [.pdf]
 • Regulamin Super Kot (2015) [.pdf]
 • Regulamin National Winner (2015) [.pdf]
 • Deklaracja członkowska CCW [.pdf] [.doc]
 • Zgłoszenie danych osobowych do FPL [.pdf]
 • Rejestracja przydomka hodowlanego [.pdf]
 • Zgłoszenie na wystawę [.pdf] [.doc]
 • Wniosek o zatwierdzenie tytułu [.doc]
 • Dokument miotu [.doc]
  (dołączyć kopię rodowodu ojca, jeśli spoza FPL)
 • Wniosek o nostryfikację [.doc]
  (dołączyć oryginał rodowodu)
 • Wniosek o transfer [.doc]
 • Wniosek o korektę w KR [.doc]
 • Zmiana członkostwa/klubu [.doc]
 • Top Steward zgłoszenie [.doc]
 • Zgłoszenie Super Kot i National Winner [.doc] [.pdf]