Zmiana rachunku bankowego SMK CCW

UWAGA ! W związku z ofertą banku BGŻ o prowadzeniu bezpłatnego konta dla stowarzyszenia, informujemy, że SMK CCW posiada

NOWE KONTO BANKOWE BGŻ SA 77 2030 0045 1110 0000 0340 0800

Prosimy o dokonywanie wpłat od dnia 10.04.2014 na nasze nowe konto !

Prosimy o uregulowanie zaległych składek za rok 2013 oraz za rok 2014.

Brak uregulowanych składek w terminie spowoduje wstrzymanie realizacji dokumentów oraz przesłanie informacji o zaległości do FPL i klubów zrzeszonych.