Ważne informacje dla hodowców NFO oraz BUR

UWAGA
Ważne informacje dla hodowców NFO oraz BUR:
Obowiązkowe badania

Zgodnie z uchwałami podjętymi na Walnym Zebraniu FIFe w dniach 25-26 maja 2011 wymagane są nastepujące testy:

1. dla kotów burmskich BUR – test GM2
koty burmskie używane w hodowli muszą mieć test genetyczny w kierunku gangliozydozy GM2, chyba że obydwoje rodzice mają dokumenty potwierdzające, że są wolni od gangliozydozy GM2.
Należy przestrzegać następujących reguł hodowlanych:
a/ wolny od GM2 x wolny od GM2
b/ wolny od GM2 x nosiciel GM2

Koty wymagające testów zgodnych z tą regułą muszą być identyfikowane poprzez mikroczip bądź tatuaż. Numer mikroczipu lub tatuażu musi być wyraźnie wpisany na certyfikacie wyniku testu !!
Hodowca musi poinformować kupujących koty burmskie o chorobie gangliozydozie GM2 i polityce rejestracyjnej.

Upoważniony lekarz weterynarii wydaje certyfikat odnośnie gangliozydozy GM2 – status musi być dołączony do rodowodu.

2. dla kotów norweskich leśnych NFO – test GSD IV
wszystkie koty norweskie leśne używane do hodowli muszą być poddane testom genetycznym w kierunku GBE-1 (GSD IV – choroba spichrzeniowa glikogenu), chyba że obydwoje rodzice danego kota hodowlanego mają dokumenty stwierdzające, że nie są nosicielami GSD IV.
Koty testowane zgodnie z tą zasadą muszą być identyfikowane za pomocą mikroczipu bądz tatuażu. Numer mikroczipu lub tatuażu musi być wyraźnie wpisany na certyfikacie wyniku testu !!
Należy przestrzegać nastepujących reguł krycia:
a/ nosiciele nie mogą być krzyżowani z nosicielami.
Ważny certyfikat weterynaryjny okreslający status GBE-1 musi być dołączony do rodowodu kota.

Powyższe przepisy obowiązują od 01 stycznia 2012.

UWAGA: Hodowcy składający dokumenty miotu dla BUR i NFO w klubie macierzystym zobowiązani są załączyć oryginał i kserokopię testu.
Klub ma obowiązek poświadczyć za zgodność z oryginałem i taką potwierdzoną kopię wraz z dokumentem miotu przesłać do Biura Rodowodowego FPL.

Dokument miotu bez ważnych badań nie będzie realizowany!!

Test dostarcza się jednorazowo, wynik jest rejestrowany w bazie rodowodowej i w przypadku rodziców kociąt wynik jest widoczny w rodowodzie.