Składki za rok 2016

UWAGA:

Drodzy Członkowie – osoby zalegające ze składkami rocznymi 2016 proszone są o dokonanie wpłaty do dnia 10 czerwca br.