Nowy rachunek bankowy SMK CCW

UWAGA

Zgodnie z propozycją Walnego Zgromadzenia Członków CCW zmianie uległ numer rachunku bankowego SMK CCW.

NOWY RACHUNEK BANKOWY – Bank ING Śląski
47 1050 1575 1000 0023 3661 8901

Prosimy o kierowanie wszelkich wpłat tylko na w/w rachunek !!!!
Brak wpłaty za dokumenty hodowlane spowoduje wstrzymanie ich wydania !!!