Dyplomy na wystawach obowiązkowe.

Szanowni Państwo
Z dniem 1 paŸdziernika 2015 r. Zarząd FPL wprowadza obowiązek przedstawienia w sekretariacie wystawy oryginałów dyplomów i kart ocen uprawniających do zmiany klasy wystawowej.

Uchwała obejmuje koty nie tylko zgłaszane na wystawę, ale także te, gdzie zmiana następuje w czasie dwudniowej wystawy.