Podziękowania za pomoc przy organizacji MWKR w Opolu

Zarząd SMK Cat Club Wrocław chciałby serdecznie podziękować wszystkim osobom, które pomagały przy organizacji MWKR w Opolu.

W szczególności
p. Magdzie – hodowla ENCANTADOR *PL,
pp Marcie i Marcinowi – hodowla FAZI *PL,
p. Krzyśkowi – hodowla EL BRI GATO *PL.

Serdecznie dziękujemy za Waszą nieocenioną pomoc i wsparcie !!!

Zarząd SMK Cat Club Wrocław informuje, że nasz klub ma nowego Ucznia Sędziowskiego Kategorii II – na wystawie w Opolu 27 – 28 sierpnia 2011 Pan Mateusz Jędrzejowski zdał egzamin wstępny i uzyskał doskonały wynik 99,45% !!!!!  Sędziowie egzaminatorzy  Laura Burani Ferrari – all breed oraz Helene Reiter – I, II, III.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów !!!!